• Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης δυσλεξικών μαθητών στις ενδοσχολικές εξετάσεις. Χριστινάκης Βασίλειος, Κούκουλα Γεωργία - ΚΔΑΥ Δωδεκανήσου.

 • Πρόταση λειτουργίας Τμημάτων Ένταξης στο Γυμνάσιο. Χριστινάκης Βασίλειος, Διακίδη Ελένη - Τμήμα Ένταξης Γυμνασίου Κρεμαστής.

 • Κριτήρια αξιολόγησης των προβλημάτων μάθησης στο Δημοτικό Σχολείο. Γιώργος Μπάρμπας, Ελευθερία Τουτουντζή, Μαρία Παππά.

 • Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες Ιανουάριος -Ιούνιος 2007-2008 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΠΕΑΕΚ

  Το τεύχος Α αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες που συνδέονται με τις Μαθησιακές Δυσκολίες και δίνει στους επιμορφούμενους τη δυνατότητα να κατανοήσουν την πολυδιάστατη φύση των Μαθησιακών Δυσκολιών, να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των Μαθησιακών Δυσκολιών και της σχολικής τάξης, να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών και των εφήβων με Μαθησιακές Δυσκολίες και να αναγνωρίσουν τις δικές τους υποχρεώσεις και δυνατότητες στο πλαίσιο της σημερινής θεσμικής λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

    Το τεύχος Β περιλαμβάνει πρωτόκολλα παρατήρησης και αξιολόγησης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και των δεξιοτήτων τους, συνοδευόμενο με οδηγίες, επεξηγήσεις και προσυμπληρωμένα πρωτόκολλα case studies, για την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων στη διάρκεια των τριών μηνών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης της επιμόρφωσης. Τα πρωτόκολλα αφορούν τόσο σε γνωστικά, όσο και σε κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα και έχουν ως στόχο την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στα ουσιώδη προβλήματα και στην υποστήριξή τους στην ερμηνεία των προβλημάτων αυτών.

   Στο τεύχος Γ παρουσιάζονται θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, έτσι ώστε να απαντώνται ερωτήματα εκπαιδευτικών από τις διαφορετικές ειδικότητες που θα συμμετέχουν.

 • Σχολικές μονάδες και τμήματα ένταξης Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΥΠΕΠΘ 2007.

 • Σχολικές μονάδες και τμήματα ένταξης Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - ΥΠΕΠΘ 2007.

 • Πίνακας των ΤΕΕ ειδικής αγωγής - ΥΠΕΠΘ 2007.

 • Πίνακας διευθύνσεων και τηλ. ΚΔΑΥ - ΥΠΕΠΘ 2007.

 • Πίνακας ΕΕΕΕΚ - ΥΠΕΠΘ 2007.

 • Παρουσιάσεις - Εισηγήσεις Ημερίδας με θέμα "Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες". Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και το Γραφείο Κοινωνία της Πληροφορίας του ΥΠΕΠΘ. 26-2-2007

          1. Δημοσθένης, Αινείας, Μνησικλής, Όμηρος, Ρήτωρ Συστήματα Πληροφορικής για μαθητές ΑμεΑ- Αλέξανδρος Πίνο, 

              Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

          2. Οι υπηρεσίες υποστηρικτικών τεχνολογιών στα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) - Μάρα

              Πανταζοπούλου, Προϊσταμένη ΚΔΑΥ Β' Αθήνας.

          3. Προσβασιμότητα - Καθηγητής Ιωάννης Δαρζέντας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

          4. Τα έργα και οι δράσεις του ΕΠΕΑΕΚ για την Ειδική Αγωγή - Παναγιώτα Σαμπάνη, υπεύθυνη Μονάδος Β1 ΕΠΕΑΕΚ

              του ΥΠΕΠΘ.

          5. Εφαρμογή του eTwinning στην Ειδική Αγωγή.

          6. eTwinning Συνεργασία Mix Talent Troubadours 2007 - Πέτρου Αργυρούλα.

          7. Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση ΑμΕΑ - Sam Zakar, Microsoft.

          8. Έργα ΥΠΕΠΘ για ΑμΕΑ - Κείμενο Φυλλαδίου.

          9. Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας - Βασιλική Κολυβά, Ειδική

              Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της ΚΤΠ.

        10. Παρουσίαση του Smart Eyes - Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων

             Μηχανικών και Μηχανικών.

        11. Τα έργα και οι δράσεις της Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής - Αθανασία Θεοδωρίδου προϊσταμένη μονάδος Α2 

              EYE/ΥΠΕΠΘ.

        12. Υποστηρικτικές Τεχνολογίες πληροφορικής στην εκπαίδευση ΑμΕΑ - Γιώργος Κουρουπέτρογλου Πανεπιστήμιο

             Αθήνας, Τμήμα Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών.

        13. Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση ΑμΕΑ - Κείμενο Φυλλαδίου.

          Β΄ Αθήνας   -  2ο Τ.Ε.Ε. Χαλανδρίου, 15-2-2006.

          Χανιά          - Τ.Ε.Ε. Δήμου Ελ. Βενιζέλου, Μουριές Χανίων, 23-2-2006.

          Ηράκλειο    -  6ο Τ.Ε.Ε. Ηρακλείου, 24-2-2006.

          Λαμία         -  1ο Τ.Ε.Ε. Λαμίας, 27-2-2006.

          Αν. Αττική  -  1ο Τ.Ε.Ε. Ραφήνας, 1-3-2006.

          Χαλκίδα     -  Παλαιό Δημαρχείο, 9-3-2006.

          Λιβαδειά    -  2ο Τ.Ε.Ε. Λιβαδειάς, 10-3-2006.

 • Εκπαιδευτικά Πακέτα Επιμόρφωσης - Μονάδα Ειδικής Αγωγής/Κωφών ν Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών.

          1o Πακέτο - Η Κοινωνία και οι Κωφοί. Κοινότητα και κουλτούρα Κωφών.

          2ο Πακέτο - Διάγνωση Αποκατάσταση Βαρηκοΐας. Συμβουλευτική Γονέων και Έγκαιρη Παρέμβαση.

          3ο Πακέτο - Εκπαίδευση και κωφό παιδί.

          4ο Πακέτο - Γλωσσική Ανάπτυξη και κωφό παιδί.

 • Πρακτικά Σεμιναρίου - Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση παιδιών με Αυτισμό. Δράμα 28 Απριλίου, 8 και 9 Μαΐου 2004. Πηγή 8η Περιφέρεια Ειδικής Αγωγής.

 • Αποκλειστικό ! Πλήρεις Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

          Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέρος Α , Μέρος Β

          Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

          Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής - Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

          Για Μαθητές με Κινητικές Αναπηρίες για όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης. Μέρος Α , Μέρος Β

          Για Μαθητές με Πολλαπλές Αναπηρίες - Τυφλόκωφοι. Μέρος Α , Μέρος Β

          Για Μαθητές με Ελαφριά και Μέτρια Νοητική Καθυστέρηση.

          Για Μαθητές με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση.

          Για Μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα.   

          Για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

          Για τα Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθμίδας.                 

          Για Μαθητές με Αυτισμό.  

 • Σχολική ετοιμότητα - Ψυχολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις - Αγαπάκη-Μαρτιούλα.

 • Αναλυτικό Πρόγραμμα Γλώσσας του Orchard School (Αγγλία) για μαθητές με βαριά νοητική ανεπάρκεια/πολλαπλές ειδικές ανάγκες - Δρ. Δημήτρη Κουτάντου, πηγή www.eduportal.gr .

 • Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών του Orchard School (Αγγλία) για μαθητές με βαριά νοητική ανεπάρκεια/πολλαπλές ειδικές ανάγκες - Δρ. Δημήτρη Κουτάντου, πηγή www.eduportal.gr .

 • Συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικόγένειας παιδιών με διαταραχές όρασης: Προβλήματα και μέθοδοι αντιμετώπισης τους - Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου Αναπληρώτρια Καθ. Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ Παν. Αθηνών, πηγή Περιοδικό Εκπαίδευση και Επιστήμη.

 • Οι σκέψεις, η συμπεριφορά και τα επιτεύγματα  των μαθητών στη συνδιασμένη χρήση των στρατηγικών διδασκαλίας, της αμοιβαιότητας και της ένταξης - Γιάννης Κ. Σαλβάρας Επίκουρος Καθ. ΠΤΔΕ Παν. Αθηνών, πηγή Περιοδικό Εκπαίδευση και Επιστήμη.

 • Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης των Κωφών από Κοινότητες Κωφών της Ευρώπης: Μια Διακρατική Συγκριτική Μελέτη - Βασίλης Κουρμπέτης, Άννα Αδαμοπούλου, Σπύρος Φερεντίνος - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, πηγή Περιοδικό Εκπαίδευση και Επιστήμη.

 • Πειραματικό Αναλυτικό Πρόγραμμα για τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - Εμμανουήλ Μαρκάκη, ε.τ. παρέδρου Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

 • Τα γράμματα της Ελληνικής Αλφαβήτου στη Νοηματική Γλώσσα.

 • Πολυδύναμο Ενιαίο Κέντρο Ενιαίο Κέντρο Ειδικής Αγωγής και βιωσιμότητα των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής - Μαρία Χ. Δροσινού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 • Πιθανές συνέπειες της άγνοιας των γονέων και των εκπαιδευτικών σχετικά με τη δυσλεξία του μαθητή - Χρίστος Γ. Τάνος, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 • Ορολογία ειδικής αγωγής σε 14 ευρωπαϊκές χώρες.

 • Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα. Κριτική Θεώρηση - Λαμπροπούλου Βενέττα, Παντελιάδου Σουζάνα.

 • Σημασία και δυνατότητες παιδαγωγικής προσέγγισης και παρέμβασης στην κοινωνική ένταξη παιδιών και εφήβων με παραβατική συμπεριφορά - Βασιλική Ιωαννίδη.

 • Αναδυόμενος γραμματισμός και προσχολική εκπαίδευση - Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος.

 • Σπουδές και ζωή των νέων με ειδικές ανάγκες στο πανεπιστήμιο: Διαπιστώσεις - Προτάσεις - Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής Α.Π.Θ.

 • Διερεύνηση της ικανότητας του Χιούμορ μαθητών με σοβαρές δυσκολίες μάθησης - Λούλιος Θεόδωρος.

 • Γλωσσικά και άλλα προβλήματα εκπαίδευσης στην Ελλάδα των Ελλήνων μαθητών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης - Παυλίδης Αντώνιος.

 • Συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μέτρα για να προωθηθούν όλες οι μορφές χαρίσματος giftedness στο σχολείο στην Ευρώπη από το Euridice Ιούλιος 2006 (english).

 • Δίγλωσσο μοντέλο διδασκαλίας της Χημείας σε κωφούς μαθητές Γυμνασίου και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για την υποστήριξη του - Πανσελήνα Μαρία, Σιγάλας Μιχαήλ, Τζουγκράκη Χρύσα.

 • Διαταραχές της συμπεριφοράς στο σχολείο - Ιωάννας Λεμονιάδου-Μιχαηλίδη Δ/ντριας Δ/νσης Π.Ε. Χίου. 

 • Η Δυναμική των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. Μία πρόταση αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών στον προγραμματισμό των πινάκων - Μαραγκός Κωνσταντίνος, Γρηγοριάδου Μαρία.  3ο  Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος 2005.

 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Κοινωνική Ευθύνη. Παπαθεμελής Γιάννης Σχ. Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 8ης Περιφέρειας.

 • Πρακτικά Ευρωπαϊκής Ημερίδας με θέμα " Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία : Ευρωπαϊκή πολιτική και προσέγγιση " που διοργάνωσε η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 01-10-2005.

 • Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως μέσο αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών - Βλασσοπούλου Κλεονίκη Ειδική Παιδαγωγός ΜΑ, Παπαδημητρίου Μαρία Λογοπεδικός. 

 • Μελέτη με αντικείμενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιμη Συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας - Πανεπιστήμιο Κρήτης Μάρτιος 2004.

 • Μελέτες - Έρευνες, Βοηθήματα - Εργαλεία που παρήχθησαν στο πλάισιο του Έργου: "Μελέτη, σχεδιασμός & ανάπτυξη προγραμμάτων εφαρμογής ΣΕΠ σε επίπεδο σχολικής μονάδας & ΚΕΣΥΠ για άτομα με αναπηρίες & κοινωνικώς αποκλεισμένα άτομα".

 • Η δήλωση της Salamanca και το σχέδιο για την ειδική εκπαίδευση - UNESCO 1994 (english).

 • Εκπαίδευση για όλους - Μαρτάκη Μαργαρίτα, Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής.

 • Μαθησιακές Δυσκολίες και Σχολική Αποτυχία - Γρηγόρης Αμπατζόγλου.

 • Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: Τα χαρακτηριστικά τους και οι ανάγκες τους - Χατζηγεωργίου Απόστολος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Μαγνησίας.

 • Γνωστικά και Μεταγνωστικά Χαρακτηριστικά Εφήβων με Μαθησιακές Δυσκολίες - Μπότσας Γεώργιος.

 • Διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών - Μπότσας Γεώργιος.

 • Πρωτόκολλα διδασκαλίας στρατηγικών - Μπότσας Γεώργιος.

 • Προσαρμογή της διδασκαλίας και της αξιολόγησης για εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες - Κωτούλας Βασίλειος.

 • Τιμούμε το παρελθόν για να αφυπνίσουμε το μέλλον: Τι μας διδάσκει το παρελθόν για το παρόν για μέλλον των μαθησιακών δυσκολιών; - Στο Ι. Μπουζάκης (Επιμ.), 3ο Διεθνές Σύνεδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης:
  Πρακτικά (CDROM). Πάτρα: Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης.
  Ιωάννης Δημάκος, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 • Ειδική Αγωγή και Σχολική Ψυχολογία: Συγκριτική Θεώρηση του Ελληνικού και του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος - Στο Σ. Μπουζάκης (Επιμ.), H Παιδεία στην Αυγή του 21ου Αιώνα: Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις, (CD-ROM Πρακτικών Συνεδρίου), Πάτρα, 4--6 Οκτωβρίου 2002. Ιωάννης Δημάκος, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 • Εισηγήσεις από επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς που διοργάνωσε το ΚΔΑΥ Ηρακλείου το 2003 με θέμα Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες - Σύγχρονες τάσεις στην ερμηνεία και στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

           1. Το Φαινόμενο της Δυσλεξίας, επιστημονικές αντιφάσεις και  παιδαγωγικά αδιέξοδα. Μαρία

               Τζουριάδου, Γιώργος Μπάρμπας.

           2. Μαθητές με σχολικές δυσκολίες: Εμπόδια στη μαθηματική επίλυση προβλημάτων

               και αντιμετώπισή τους - Γιώργος Μπάρμπας.

           3. Μαθησιακές Δυσκολίες - Γνωστικές Προσεγγίσεις - Μαρία Τζουριάδου, Γιώργος Μπάρμπας.

           4. Μαθητές με σχολικές δυσκολίες. Μια απόπειρα παιδαγωγικού προσδιορισμού, ερμηνείας

               και αντιμετώπισης του φαινομένου - Γιώργος Μπάρμπας.

          Μαθαίνω να βελτιώνω τα κίνητρα και τη στάση μου για τη μάθηση.    

          Μαθαίνω πως να μελετώ.

          Μαθαίνω να αντιμετωπίζω δυσκολίες μάθησης.

          Μαθαίνω να αντιμετωπίζω το φόβο τών εξετάσεων.

 • Χαρτογράφηση της Ειδικής Αγωγής, στατιστικά για μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Μάιος 2003 Παιδαγωγικό Ινστ.  Μέρος Α΄, Μέρος  Β΄, Μέρος Γ΄